İbrahim AKBAŞ
112 AÇM Müdürü
 
 
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürünün görevleri
 
a) 112 Acil Çağrı Merkezinin İş ve işlemlerini 3152 Sayılı Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmek, 
 
b) Başkanın verdiği diğer görevleri yürütmek