Muhasebe ve satın alma bürosunun görevleri şunlardır:
 
a) Çağrı merkezinin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,
 
b) Çağrı merkezi için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ve kullanımıyla ilgili hizmetleri yürütmek,
 
c) Çağrı merkezinin hizmet alımına yönelik iş ve işlemlerini yürütmek,
 
ç) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve araç kiralama işlemlerini yapmak,
 
d) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 
e) Çağrı merkezi müdürü tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.